Terminy wydarzeń

11 Maj 2020

Mój dom

11 Maj

Cele:

- rozwijanie mowy i logicznego myślenia

- zapoznanie z różnymi rodzajami domów

1. Zapoznanie z wierszem K. Datkum- Czerniak „ Dom” zał. 1

Rozmowa:

  • Czym jest dom dla autorki wiersz?
  • Czym jest dom dla ciebie?

2. „Przysłowia”

Wyjaśnianie znaczenia przysłowia- co ono oznacza według dziecka

  • „Wolnoć Tomku w swoim domku”- proszę przeczytać dziecku wiersz „Paweł i Gaweł”
  • „Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej”
  • „Gość w dom, Bóg w dom”

3. Zabawa ruchowa „ Z domu do domu”

Na podłodze rozkładamy kolorowe kartki. Dziecko chodzi pomiędzy kartkami, na hasło rodzica „ do domu” dziecko jak najszybciej musi wejść do domu ( stanąć na dowolny kolor kartki), potem znowu swobodnie...

Harmonogram naboru do przedszkoli 2020/2021

11 Maj

13.05.2020 r. - 21.05.2020 r. - złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

08.06.2020 r. do godz.15.00 - wywieszenie list zakwalifikowanych.

08.06.2020 r. - 15.06.2020 r. do godz. 15.00 - potwierdzenie przez rodziców dzieci nowoprzyjętych woli korzystania z usług przedszkola.

18.06.2020 r. do godz. 12.00 - ogłoszenie list dzieci przyjętych do przedszkoli.

 

Nabór uzupełniający

01.07.2020 r. - 07.07.2020 r. do godz. 15.00 - przyjmowanie podań

14.07.2020 r. do godz. 15.00 - wywieszenie list zakwalifikowanych

...

Drodzy Rodzice

11 Maj

Informujemy, że od dnia 12.05.2020 r. przedszkole jest czynne
w godz. 7.00 - 15.00

Ze względu na ograniczoną liczbę dzieci w grupach pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Bardzo prosimy wszystkich rodziców o zapoznanie się z "Procedurami zapewnienia bezpieczeństwa w Przedszkolu Samorządowym nr 24 w Kielcach w związku z wystąpieniem COVID-19" a...

Moje miasto

11 Maj

Temat: Moje miasto (załącznik- Materiały dla Rodziców)

Cel:
- rozwijanie sprawności fizycznej
- zapoznanie z wybranymi miejscami swojego miasta

 

Język angielski - załączniki.

Dźwięki wokół nas

11 Maj

Cel:

-rozpoznawanie różnorodnych dźwięków; uświadomienie szkodliwości hałasu

-rozwijanie umiejętności graficznego przedstawienia tematu

  1. Zabawa dydaktyczna Co słychać wokół nas ?
  2. Wykonanie plakatu Hałas szkodzi !

Karty pracy na bieżący tydzień str. 18-29

Zielone żabki

11 Maj

Cel:

-Rozwijanie mowy.

1.Słuchanie wiersza E.Stadtmuller pt.: ,,Zielone żabki”

Rodzic czyta dziecku wiersz, a dziecko, gdy usłyszy słowo: ,,zielone, zielonym, zieloną…i inne słowa związane z kolorem zielonym – klaszcze.

 

,,Zielone żabki”

 

Zielone żabki

nad zielonym stawem                                                     

urządziły sobie

zieloną zabawę.

 

W zielone się listki

ślicznie wystroiły                                                           

 i w zielonej trawie

walczyka tańczyły.

 

A kiedy pod wieczór

już były zmęczone,                                                    

to z pasikonikiem

zagrały w.......

Grasz w zielone?

11 Maj

Cele:

- rozwijanie mowy na tematy bliskie dzieciom;

- wypowiadanie się na temat wysłuchanego tekstu;

- wspomaganie rozwoju ruchowego

1. Zabawa „Kwiatki i owady”.

Dziecko  porusza się po pokoju lub na świeżym powietrzu – łące – powtarza rymowankę: Chodzi Lena po łące, zrywa kwiatki pachnące. Chodzi Lena wśród trawy, obserwuje owady. W trakcie wypowiadania słów schyla się – naśladuje zrywanie kwiatów, a później przygląda się, np. biedronce.

2. Zabawa ruchowa „Ślimak” - Załącznik nr 1

3. Ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Dziecko  chodzi stopa za stopą po spiralnie ułożonych na podłodze skakankach lub sznurku (muszli ślimaka).

4. Zestaw zabaw ruchowych – Załącznik nr 2

5. Słuchanie wiersza W....