Terminy wydarzeń

04 Maj 2020

Dźwięki wokół nas

4 Maj

Cele:

- rozpoznawanie różnorodnych dźwięków

- uświadamianie szkodliwości hałasu

1. Film edukacyjny

https://www.youtube.com/watch?v=DLXF_HcdeWY

2. „Co to jest orkiestra”

Rozmowa na temat orkiestry:

  • Jakie instrumenty grają w orkiestrze?
  • Dzięki czemu muzycy grają w orkiestrze? Skąd wiedzą jak grać?

Dzieci swobodnie wypowiadają się na zadane pytanie, następnie oglądają film.

https://www.youtube.com/watch?v=UhxmIGMhC3Y

https://www.youtube.com/watch?v=gOlfk1U6z-8

https://...

Polska – mój dom

4 Maj

Cel:

-zapoznanie z różnymi pojęciami słowa dom określanie roli domu w każdym jego znaczeniu (budynek, mieszkanie, rodzina, Polska itd.), rozumienie symboliki.

-rozwijanie orientacji przestrzennej

  1. Co to jest dom ? – Domy i domki.
  2. Ćwiczenia  i zabawy z kartką, ułatwiające orientację.

Trzy Małgorzatki

4 Maj

Cele:

- rozwijanie sprawności fizycznej;

- rozwijanie słuchu fonetycznego;

- umuzykalnienie dzieci;

- rozwijanie spostrzegania wzrokowego;

- wyrabianie umiejętności poprawnej mowy

1. Zestaw zabaw ruchowych – Załącznik nr 1

2. Rozwiązywanie zagadek obrazkowych „Co to za zwierz?”, podział wyrazów na sylaby – Załącznik nr 2

3. Opowieść słowno – muzyczna na podstawie wiersza H. Bechlerowej „Trzy Małgorzatki” – Załącznik nr 3

4. Zestaw ćwiczeń ruchowych – Załącznik nr 4

5. Powtarzanie za rodzicem krótkich wypowiedzeń – ćwiczenia językowe.

 Czarny żuk w twardym pancerzu.

Dwie tańczące wiewióreczki.

 Skacze pliszka raz, dwa, trzy.

Śpiewa las, szumi las....

W filharmonii

4 Maj

1. W filharmonii (załącznik- Materiały dla Rodziców)

Cele:

- rozwijanie umiejętności czytania,

- rozwijanie sprawności manualnych. 

 

2. Język angielski - załącznik.

Temat tygodnia: Muzyka jest wszędzie. Temat dnia: Muzyka czajnika.

4 Maj

Cel: Rozwijanie mowy.

  1. Ćwiczenia dźwiękonaśladowcze.

Dziecko za Rodzicem naśladuje dźwięki wydawane przez przedmioty i zwierzęta:

  • dzwoneczek – dzyń, dzyń, dzyń…
  • biegnące konie – klap, klap, klap…
  • odbijanie piłki – pac, pac, pac…
  1. Zabawa muzyczno – ruchowa ,,Muzyczne figurki”.

Dziecko spaceruje, biega lub maszeruje po pokoju dostosowując tempo do nagrania muzyki zamieszczonej pod poniżej podanym linkiem (kilka pierwszych minut, lub wybiórczo wg upodobań). Rodzic zatrzymuje nagranie co pewien czas, a dziecko podczas przerwy przybiera ciekawą pozę (za każdym razem...