Terminy wydarzeń

22 Maj 2020

Dobrze być razem

22 Maj

Cele ogólne:

— kształtowanie pozytywnego stosunku do swojej rodziny 

— wspomaganie rozwoju mowy dziecka 

— doskonalenie sprawności narządów mowy

— doskonalenie motoryki małej.

1. Zabawa pantomimiczna „Jak ma na imię i co lubi robić moja mama?”.
2. Słuchanie opowiadania pt. „Kocham swoich rodziców”.
3. Ćwiczenia logopedyczne „Całuski dla mamy i taty”. 

4. Domowy tor przeszkód -https://www.mamawdomu.pl/2013/01/domowy-tor-przeszkod.html

 

 

                                                                     

Odwiedziny na łące

22 Maj

Cele:

- rozpoznawanie roślin i zwierząt żyjących na łące

Zachęcanie do wnikliwej obserwacji przyrody

 1. „ Łąkowa rozmowa” Ćwiczenia twórcze. Dziecko stara się odpowiedzieć na pytania.
 • Co by powiedziała do nas żaba spotkana na łące, gdybyśmy mogli zrozumieć jej mowę?
 • Co by powiedziała żaba do bociana?
 • Czy potrafiłbyś/ potrafiłabyś porozmawiać jak żaba z bocianem.
 • Czy mieszkańcy łąki ze sobą rozmawiają?
 • Co może być tematem ich rozmów?
 1. Książka „Kolorowy start” str. 86-87
 • Wskazywanie w każdym szeregu innych zwierząt niż we wzorze.
 • Odszukiwanie 10 różnic między obrazkami
 • Określanie co znajduje się w podanych rogach kartki
  ...

Duże balony i małe baloniki.

22 Maj

Cele: klasyfikowanie elementów pod względem kolorów, rozwijanie logicznego myślenia i skupienia uwagi.
 

1.Jaką figurę geometryczną trochę przypominają balony?

 

A teraz zadanie dla Was:

a) W jakim kolorze jest pierwszy balon, drugi balon i trzeci balon?
b)  W jakim kolorze jest trzeci balon, drugi balon, pierwszy balon?
c) W jakim kolorze jest balon drugi, pierwszy i trzeci? Powiedzcie, który w kolejności jest balon: jasno-żółty, zielony i fioletowy?

d) Policz ile na obrazku znajduje się balonów w kolorze ...

Ślimak Ślimak ...

22 Maj

Cel:

-poznanie wyglądu i budowy i zwyczajów ślimaka

-ćwiczenie motoryki małej

 1. Opowiadanie Gość w przedszkolu
 2. Zabawy grafomotoryczne pod hasłem Ślimakowe zawijasy

Dodatkowo:

Ozdabianie szablonu ślimaka – zał. 2