O nas

W naszym przedszkolu ukierunkowujemy rozwój dziecka stosownie do jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych.
Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo.
Zapewniamy dzieciom możliwość samorealizacji, kreatywnego myślenia i działania z rówieśnikami.
Zapewniamy wykształconą kadrę pedagogiczną reagującą na zmiany i otwartą na nowości.
Opieramy naszą działalność na zasadzie partnerstwa wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej.
W urzeczywistnienie naszej misji zaangażowany jest cały personel pedagogiczny, administracyjno – obsługowy i rodzice. Efektem naszej wspólnej pracy jest przedszkole, w którym dzieci czują się ważne, bezpieczne i do którego przychodzą z radością.
To co wyróżnia placówkę na zewnątrz  to  intensyfikacja pracy z dziećmi w zakresie edukacji matematycznej, czego efektem są coroczne konkursy matematyczne.
Nauczyciele doskonalą swoje kwalifikacje ukierunkowując je na potrzeby placówki np. logopedia czy terapia pedagogiczna i uruchomili punkty dla dzieci.