Programy

  Pracujemy w oparciu o programy wychowania przedszkolnego przyjęte do realizacji na dany rok szkolny:

ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 24 W KIELCACH

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

Lp.

Tytuł programu

Zakres dokonanych zmian

Autorzy programu/ autorzy dokonanych zmian

Numer nadany w przedszkolu

Nauczyciele realizujący program

1.

„Drużyna marzeń”

Program wychowania przedszkolnego WSiP

 

Jolanta Wasilewska

PS-24/1/22

Wszystkie nauczycielki

 2.

 

-aktywność poznawcza „ Sowa mądra głowa- czyli, matematyka dla Smyka”

 Joanna Mortas,

Barbara  Gorajska.

 

 

PS-24/8/09

Wszystkie nauczycielki

3.

 

-aktywność społeczna „ Razem z rodziną”

Barbara  Gorajska,

 Ewa Lech,

Halina  Pańczyk.

PS-24/5/09

Wszystkie nauczycielki

4.

 

- aktywność językowa „Imię dziecka inspiracją do zabaw w przedszkolu”

 

PS-24/6/09

Wszystkie nauczycielki

5.

 

Aktywność ruchowa i zdrowotna

„ Ruch to zdrowie”

Jolanta Kałuża,

Małgorzata Chmielewska

 

PS-24/4/09

Wszystkie nauczycielki

 

Nauczycielki dostosowują metody pracy do potrzeb i możliwości wychowanków, dominują metody czynne tj. zadań stawianych do wykonania i samodzielnych doświadczeń np.

  • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
  • Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
  • Metoda E. Gruszczyk – Kolczyńskiej,
  • Metoda I. Majchrzak,
  • Metoda Gimnastyki Ekspresyjnej R. Labana, A. i M. Kniessów,
  • Metoda G. Domana,
  • Techniki C. Freineta,
  • Gimnastyka mózgu P. Dennisona,
  • Pedagogika zabawy.