Ramowy rozkład dnia

 

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 1/2021 Rady Pedagogicznej PS nr 24 w Kielcach z dnia 31.08.2021 r.

6.30-8.30   Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe, zajęcia indywidualne i wyrównawcze, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne.

8.30-9.00    Czynności porządkowo-gospodarcze, przygotowanie do śniadania, mycie rąk.

9.00-9.30    Śniadanie.

9.30-10.45    Realizacja zadań edukacyjnych z całą grupą.

10.45-11.30    Spacery i wycieczki, zabawy dowolne na powietrzu, zabawy ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne.

11.30-12.00    Przygotowanie do obiadu, prace porządkowe, mycie rąk.

12.00-12.30    Obiad.

12.30-13.40    Praca indywidualna z dziećmi, gry i zabawy dydaktyczne, ćwiczenia rozwijające sprawność manualną oraz aktywność twórczą dzieci, zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym, leżakowanie /dzieci młodsze/.

13.40-13.45    Przygotowanie do podwieczorku, czynności samoobsługowe, prace porządkowe.

13.45 -14.00    Podwieczorek.

14.00-17.00    Zabawy ruchowe, zabawy dowolne, praca kompensacyjno-wyrównawcza i indywidualna, czynności porządkowe, rozchodzenie się dzieci.