Terminy wydarzeń

08 Maj 2020

Koncert muzyczny

8 Maj

Cele:

− rozwijanie mowy;

- rozwijanie sprawności fizycznej;

-  słuchanie i śpiewanie piosenek

1. Zabawa pod hasłem „Rozpoznajemy nastrój utworów” – Załącznik nr 1.

2. Zestaw zabaw ruchowych – Załącznik nr 2

3. Słuchanie wiersza T. Fiutowskiej „Koncert” - Załącznik nr 3

4. Zestaw ćwiczeń ruchowych – Załącznik nr 4

5.Podawanie słów kojarzących się z muzyką. Dziecko podaje słowa (samodzielnie lub z podpowiedzią rodzica). Np. instrumenty, koncert, piosenki, taniec...       

6. Zorganizowanie koncertu piosenek, którymi bawiliśmy się  na zdalnym nauczaniu lub zagadki muzyczne (wysłuchanie początku piosenek przez dziecko i odgadnięcie „jaka to piosenka?”):

- „Przyszedł nocą miś...

Podróż po Europie

8 Maj

Cel:

-kształtowanie poczucia przynależności do Unii Europejskiej, zachęcanie do poznania innych krajów

 - ćwiczenie orientacji przestrzennej; strona lewa, strona prawa

1. Poznajemy wybrane kraje Unii Europejskiej

2. Zabawa matematyczna „Lewa, czy prawa”

Trębacz z wieży mariackiej

8 Maj

Cele:

- zapoznanie z budową wybranego instrumentu muzycznego

- uważne słuchanie utworów muzycznych

1. Zapoznanie z opowiadaniem „ O trębaczu z wieży mariackiej” Z. Chmurowej zał. 1

https://www.youtube.com/watch?v=gq8HijEzB8A – nagranie bajki

Rozmowa na temat wysłuchanego utworu:

  • Czy strażnicy pilnowali Krakowa?
  • Kto ostrzegł mieszkańców?
  • Czy obronili miasto?
  • Jak krakowianie upamiętnili to wydarzenie?

2. Wysłuchanie „Hejnału” z wieży mariackiej

https://www.youtube.com/watch?v=-Z6Oa3Gbi7c

3. Książka „Karty pracy cz. 4” str. 27

4 „Budowa trąbki”

Na podstawie...

Piosenka wesołych bocianów

8 Maj

Cel: Rozwijanie mowy

 

1. Słuchanie opowiadania A. Świerszczyńskiej "Piosenka wesołych bocianów"

 

Lecą bociany po niebie, pytają siwej chmury:

– Kle, kle, kle! Gdzie mieszka Marysia, co ma zadarty nosek?

Chmura odpowiedziała:

– Nie wiem.

Lecą bociany po niebie, pytają zielonego lasu:

– Kle, kle, kle! Gdzie mieszka Marysia, co ma zadarty nosek?

Las odpowiedział:

– Nie wiem.

Lecą bociany po niebie, pytają wesołej rzeczki:

– Kle, kle, kle! Gdzie mieszka Marysia, co ma zadarty nosek?

Rzeczka zaszumiała, zaświeciła, zaśmiała się:

– Znam Marysię. Co dzień przychodzi z piłką kąpać się w...