Terminy wydarzeń

05 Maj 2020

Jesteśmy muzykalni

5 Maj

Cele:

- umuzykalnianie dzieci

- nauka piosenki w pokazywaniem

1. ‘Jaki to instrument” zał. 1

Nazywanie instrumentów przedstawionych na obrazkach. Zapoznanie z podziałem na poszczególne grupy instrumentów. Rodzic odczytuje nazwy instrumentów, dziecko powtarza.

2.  Film edukacyjny

https://www.youtube.com/watch?v=m-WJi8GNgsA

https://www.youtube.com/watch?v=MadTiSUv4Jo

3. „Co to za dźwięk”

Utrwalamy zabawę z dnia poprzedniego.

4. Książka „Karty pracy cz. 4” str. 21-22

5. „Jestem muzykantem ”  zał.2

https://www.youtube.com/watch?v=or-...

Nasze miasto

5 Maj

Cel:

- zapoznanie z charakterystycznymi miejscami Kielc i okolic

- doskonalenie sprawności manualnej, precyzyjności

1. Legenda o powstaniu Kielc - poznajemy nasze miasto

2. Praca plastyczna - wypełnianie herbu Kielc

Karty pracy na bieżący tydzień str. 30-39

Filmy Góry Świętokrzyskie

https://www.youtube.com/watch?v=fjaEVclmd-Q

https://www.youtube.com/watch?v=_g2JtsZq_R0

https://www.youtube.com/watch?v=w3PhYOuxK8Y

https://www.youtube.com/watch?v=IPH9RHaJd8Q

3. Język angielski -...

W sklepie muzycznym

5 Maj

Cele:

- liczenie z wymienieniem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika;

- rozróżnianie i odtwarzanie dźwięków;

- rozwijanie umiejętności płynnego mówienia;

- rozwijanie dyspozycji psychofizycznych niezbędnych do nabycia umiejętności pisania

1. Ćwiczenia w książce, s. 52.

Nazywanie zwierząt przedstawionych na obrazkach. Słuchanie, jakie głosy wydają. Naśladowanie ich głosów. Śpiewanie znanej piosenki głosami: żaby, bociana i pszczoły.

2. Zestaw zabaw ruchowych –  Załącznik nr 1

3. „W sklepie muzycznym” – ćwiczenia w liczeniu – Załącznik nr 2

4. Ćwiczenia logopedyczne „Orkiestra” – Załącznik nr 3

5. Zabawa z wykorzystaniem tekstu.

Mówienie przez dziecko tekstu:

...

Kolorowe nutki

5 Maj

Cel: Porównywanie liczebności zbiorów.

  1. Wyklaskiwanie prostych rytmów za Rodzicem.

Rodzic wyklaskuje rytm, a dziecko stara się go zapamiętać i powtórzyć, np. :

- Raz, dwa, trzy- przerwa – raz, dwa, trzy – przerwa – raz, dwa.

- Raz, dwa – przerwa – raz, dwa, trzy - przerwa – raz, dwa.

- Raz – przerwa – raz, dwa – przerwa – raz.

2. ,,Kolorowe nutki” – ćwiczenia matematyczne:

- Rodzic wycina z kolorowego papieru półnuty – 4 kolory, po 3 nuty na każdy (szablon w  załączniku)....