Terminy wydarzeń

06 Maj 2020

Warszawa – stolica Polski

6 Maj

Cel:

- zapoznanie z herbem miasta Warszawa i niektórymi jego zabytkami
- ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej

1. Poznajemy nasza stolicę - Legenda o Warsie i Sawie – zał. 1, 2

2. Herb Warszawy - puzzle  - zał. 3

Dodatkowo:

Ćwiczenie graficzne – tulipan (pokoloruj kółka dowolnie)  - zał. 4

Kontrabas

6 Maj

Cel: Umuzykalnianie dziecka.

1. Przygotowanie do cwału bocznego.

   Dziecko stoi na podłodze. Dosuwa nogę do nogi w bardzo wolnym tempie. Na początku nie odrywa nóg od podłogi. Podczas nauki cwału należy zmieniać kierunki poruszania, aby dziecko umiało poruszać się zarówno w lewą, jak i prawą stronę. Ćwiczenia nie powinny trwać długo, ale należy je często powtarzać.

2. Zabawa ,,Cicho – głośno”.

    Przy nagraniu cichej melodii dziecko leży zwinięte w kłębek na dywanie, a przy głośnej – biega po pokoju:

 https://www.youtube.com/watch?v=rOuvaOIStXU

3. Oglądanie kontrabasu i słuchanie wydawanych przez niego dźwięków:...

Muzykalna folia

6 Maj

Cele:

- słuchanie muzyki

-przedstawianie i kojarzenie obrazów z wyobraźni

1. „Co przedstawia muzyka”

Dziecko słucha nagrania utworu muzyki poważnej, próbuje opowiedzieć swoje wyobrażenia o utworze. Dziecko ponownie słucha nagrania i próbuje ruchem przedstawić to co sobie wyobrażało.

https://www.youtube.com/watch?v=ucrKUO9FVfY

2. „Jaka jest folia?”

Proszę przygotować różne rodzaje folii ( torebki foliowe, folia spożywcza, folia bąbelkowa).

Rozmowa na temat wykorzystania folii:

- do czego ludzie wykorzystują folię?

3. „Muzykalna folia”

Zabawy dowolne z wykorzystaniem folii. Dziecko stara się wydobywać różne dźwięki z folii poprzez zgniatanie, chodzenie po...

Śpiewaj tak jak on

6 Maj

Cele:

- tworzenie uogólnień do podanych nazw;

- rozwijanie sprawności fizycznej;

- rozwijanie umiejętności wokalnych;

- rysowanie pod dyktando;

- rozwijanie słuchu fonetycznego

1. Zabawa „Dokończ zdanie” - tylko odpowiadamy!– Załącznik nr 1

2. Zestaw zabaw ruchowych – Załącznik nr 2

3. Słuchanie piosenki „Śpiewaj tak jak on” – Załącznik nr 3 https://www.youtube.com/watch?v=XOwosVHjXdU

lub

https://www.youtube.com/watch?v=9VyPX2ZNYgs

4. Zestaw ćwiczeń ruchowych – Załącznik nr 4

5. Ćwiczenia w książce, s. 53.

Nazywanie...