Terminy wydarzeń

12 Maj 2020

Kolorowa łąka

12 Maj

Cele:

- stosowanie prawidłowych form składniowych;

- wspólne czytanie tekstu obrazkowo – literowego;

- rozwijanie logicznego myślenia;

- kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia;

- rozwijanie zainteresowań plastycznych, zapoznanie z techniką kolażu

1. Rozwiązywanie zagadek o tematyce wiosennej, podział rytmiczny wyrazów na sylaby – Załącznik nr 1

2. Zestaw zabaw ruchowych – Załącznik nr 2

3. Łąka pełna owadów – ćwiczenia w liczeniu – Załącznik nr 3

4. Łąka wiosną – praca plastyczna z wykorzystaniem techniki kolażu – Załącznik nr 4

5. Osłuchanie z piosenką „Mała biedroneczka”

https://www.youtube.com/watch?v=BeLMx4273_E

6. Karta pracy...

Poznajemy naszą miejscowość

12 Maj

Cele:

- zapoznanie z legendą Kielc

- poznanie charakterystycznych miejsc znajdujących się w Kielcach

1. Zapoznanie z legendą „ Powstanie Kielc”

http://pik.kielce.pl/sztuki-plastyczne/literatura/4078-legendy-swietokrzyskie.html

  • Kto podróżował po lesie?
  • Co się stało?
  • Skąd nazwa Kielce?

2. „Herb miasta” zał. 1

Zapoznanie z wyglądem herbu Kielc, omówienie koloru oraz znaczenia grafiki umieszczonej na herbie.

3. Książka „Karty pracy cz. 4” str. 31

4. Zabawa ruchowa z dnia poprzedniego „Z domu do domu”

5. „Co wiemy o Kielcach?

Rozmowa z dzieckiem:

  • Z czego znany jest nasz region?
  • ...

Owady na łące.

biedronka
12 Maj

Cel: Rozwijanie umiejętności liczenia.

1. Ćwiczenie w książeczce online (flipbooku), strona 38.

Oglądanie obrazka. Liczenie motyli fruwających nad łąką, a potem siedzących na kwiatach.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/kolorowy_start_3latek_ksiazka/mobile/index.html#p=40

2. Liczenie kwiatów.

 Rodzic przygotowuje na zielonej kartce łąkę. Z kolorowego papieru wycina kwiaty : cztery maki, trzy chabry, dwa jaskry i trzy stokrotki.

Następnie prosi dziecko o określenie liczby kwiatów:

- Ile jest maków?

- Ile jest chabrów?

- Ile jest jaskrów i stokrotek?

Jeżeli...

Orzeł biały

12 Maj

1. Temat: Orzeł biały (załącznik- Materiały dla Rodziców)

Cele:

- rozwijanie umiejętności czytania,

- rozwijanie sprawności manualnej. 

 

2. Religia (załącznik- religia)