Harmonogram naboru do przedszkoli 2020/2021

11 Maj

13.05.2020 r. - 21.05.2020 r. - złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

08.06.2020 r. do godz.15.00 - wywieszenie list zakwalifikowanych.

08.06.2020 r. - 15.06.2020 r. do godz. 15.00 - potwierdzenie przez rodziców dzieci nowoprzyjętych woli korzystania z usług przedszkola.

18.06.2020 r. do godz. 12.00 - ogłoszenie list dzieci przyjętych do przedszkoli.

 

Nabór uzupełniający

01.07.2020 r. - 07.07.2020 r. do godz. 15.00 - przyjmowanie podań

14.07.2020 r. do godz. 15.00 - wywieszenie list zakwalifikowanych

do 17.07.2020 r. do godz. 15.00 - potwierdzenie przez rodziców dzieci nowoprzyjętych woli korzystania z usług przedszkola

20.07.2020 r. do godz. 12.00 - ogłoszenie list dzieci przyjętych do przedszkola