Drodzy Rodzice

11 Maj

Informujemy, że od dnia 12.05.2020 r. przedszkole jest czynne
w godz. 7.00 - 15.00

Ze względu na ograniczoną liczbę dzieci w grupach pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Bardzo prosimy wszystkich rodziców o zapoznanie się z "Procedurami zapewnienia bezpieczeństwa w Przedszkolu Samorządowym nr 24 w Kielcach w związku z wystąpieniem COVID-19" a rodziców dzieci, które przyjdą do przedszkola o wydrukowanie i podpisanie: "Oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów"/ załącznik nr1 do Procedur... s.10, 11 oraz Deklarację uczęszczania dziecka do przedszkola w związku z COVID-19/w Materiałach dla rodziców.