Terminy wydarzeń

27 Marzec 2020

Wiosenne porządki

27 Marzec

Cele:

- rozumienie konieczności robienia wiosennych porządków

- rozbudzanie zainteresowania wybranymi literami

1. Opowiadanie I. Kwintowej „Przebiśnieg” zał. 1

Rozmowa:

- Dlaczego mama Małgosi była smutna? Co mogło przywrócić jej zdrowie?

- Po czym Małgosia miała poznać, ze przyszła wiosna?

- Dokąd dziewczynka poszła szukać wi0osny?

- Co Wiosna podarowała Małgosi?

2. „Bolek i Lolek robią wiosenne porządki”

https://www.youtube.com/watch?v=_p-y7AcRvJo

 

3. Wiosenne porządki- zabawa pantomimiczna.

Dziecko pokazuje czynność związaną ze sprzątaniem- rodzic odgaduje, następuje zamiana miejscami.

4. Wyrazy z ‘S, s”.  Wskaż na obrazkach...

Wiosna ogrodniczka

przebiśnieg
krokus
sasanka
zawilec
pierwiosnek
przylaszczka
27 Marzec

CEL: Rozwijanie mowy.

1. Oglądanie zdjęć wczesnowiosennych kwiatów (zamieszczone powyżej). Słuchanie ich nazw: przebiśniegi, krokusy, sasanki, zawilce, pierwiosnki i przylaszczki . Powtarzanie nazw za rodzicem. Określanie kolorów kwiatów.

Rodzic wyjaśnia, że te kwiaty występują rzadko i dlatego nie wolno ich zrywać - one są tylko do oglądania.

2. Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej:

Przyszła do nas wiosna,
nasionka posiała.
Ogrzała je słoneczkiem,
deszczykiem podlała.
Na łąkach i w ogrodach
Zakwitły śliczne kwiatki:
krokusy, przebiśniegi
żonkile i bratki...

3. Rozmowa na temat wiersza:

- Co zrobiła wiosna?

- Co ogrzało nasionko?

- Co podlało nasionko?

- Czy jeśli nasionko ma...

W poszukiwaniu wiosny

27 Marzec

Cele:

- rozwijanie mowy;

- zachęcanie do obserwowania przyrody;

- utrwalenie zdobytych informacji na temat wiosny.

 

1. Zabawa „Narysuj wiosenne słońce” - Załącznik nr 1.

2. Słuchanie opowiadania H. Zdzitowieckiej „ Szukamy wiosny” - Załącznik nr 2.

4. Zabawa „Wiosno, czy to ty?” – Załącznik nr 3

5. Masażyk relaksacyjny „Marcowa pogoda”– Załącznik nr 4.

Nadal śpiewamy piosenkę „Bałwanki drogą szły”  https://www.youtube.com/watch?v=CJ4ZgpFUpJU

Dla chętnych:

- Zakodowany obrazek – Załącznik nr 5 – Co wam wyszło?

Propozycje na weekend:

- Usprawnianie motoryki małej i dużej  ...