Zajęcia profilaktyczne ze Strażą Miejską

Pracownicy Straży Miejskiej w Kielcach zaprezentowali dzieciom film - bajkę "O królewnie Śmieciuszce". Przedszkolaki przybliżyły sobie wiadomości o segregowaniu śmieci, zachowaniu na placu zabaw czy kompleksach leśnych. Na koniec było podsumowanie wiadomości i wręczenie najbardziej aktywnym dzieciom - upominków.