Zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczne dla dzieci młodszych

Data publikacji: 13.04.2021

Cele:

-nabywanie kompetencji w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, 

- rozwijanie umiejętności rozumienia pojęcia asymetrii.

 

Materiały do realizacji w załacznikach.

Data publikacji: 07.04.2021

Cele:

- rozwijanie umiejętności myślenia logarytmicznego,

- stwarzanie sytuacji sprzyjających programowaniu.

Data publikacji: 30.03.2021

Cele:

- rozwijanie logicznego myślenia

- ćwiczenia w dodawaniu w zakresie 10.

Materiały do  ćwiczeń w załączniku.

Data publikacji: 27.04.2020

Cele:

- nabywanie kompetencji matematycznych z zakresu kodowania

- praktyczne zastosowanie pojęć z zakresu orientacji przestrzennej,

- ćwiczenia w liczeniu

1. Zabawa "Wędrująca kropka"

2. Zabawa "Zbuduj linie kolorem"

3. Zabawa "Dodajemy, dodajemy"...

Data publikacji: 20.04.2020

Cele ogólne:

-wspomaganie rozwoju uzdolnień matematycznych;

- nabywanie kompetencji kluczowych z zakresu kategoryzacji i programowania.

1. Zabawy z figurami geometrycznymi (załącznik).

-  Kategoryzacja wg koloru i kształtu .

- Układanie sekwencji.

-...

Data publikacji: 14.04.2020

Cele:

- klasyfikowanie spostrzeganych przedmiotów;

- ćwiczenie percepcji wzrokowej i koncentracji uwagi.

1. Zabawa Przesuwanka- kodowanka - zał. nr 1 i zał. 2.

2. Zabawa Kolory maja swoje zwyczaje - zał. nr 3.

Data publikacji: 06.04.2020

Cele główne:

- kształtowanie klasyfikowania w życiu codziennym;

- tworzenie kolekcji.

 

1. Zabawy z guzikami i nie tylko.

Segregowanie przedmiotów codziennego użytku wg. wielkości, koloru i przeznaczenia zgodnie z podanym kodem.

2. Ćwiczenia z małą matą...

Data publikacji: 30.03.2020

cel ogólny:

- kształcenie orientacji na płaszczyźnie.

1. Zabawy z kartką

Potrzebne będą: kartka, klamerki do przypinania prania-tzw. spinacze, kredki figury geometryczne: brązowy kwadrat, żółte i czerwone koło, niebieski prostokąt i zielony trójkąt (figury do pokolorowania...