Zabawy z kodowaniem.

26 Kwiecień

Cele:

- nabywanie kompetencji matematycznych z zakresu kodowania

- praktyczne zastosowanie pojęć z zakresu orientacji przestrzennej,

- ćwiczenia w liczeniu

1. Zabawa "Wędrująca kropka"

2. Zabawa "Zbuduj linie kolorem"

3. Zabawa "Dodajemy, dodajemy"