Kosmiczna wyprawa

13 Kwiecień

Cele:

-nabywanie kompetencji w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, 

- rozwijanie umiejętności rozumienia pojęcia asymetrii.

 

Materiały do realizacji w załacznikach.