Kod nie jedno ma imię.

20 Kwiecień

Cele ogólne:

-wspomaganie rozwoju uzdolnień matematycznych;

- nabywanie kompetencji kluczowych z zakresu kategoryzacji i programowania.

1. Zabawy z figurami geometrycznymi (załącznik).

-  Kategoryzacja wg koloru i kształtu .

- Układanie sekwencji.

- Programowanie języka polskiego.

- Zakodowanie kształtów.