Zajęcia logopedyczne

Data publikacji: 15.04.2021

Cele:

- ćwiczenia usprawniające narządy mowy;

-  rozwijanie percepcji słuchowej z wykorzystaniem bodźców niewerbalnych i werbalnych;

- wyrażanie muzyki ruchem;

- wyrabianie umiejętności poprawnej mowy;

- czerpanie radości ze wspólnych zabaw

Materiały do...

Data publikacji: 14.04.2021

Cele:

-  ćwiczenia narządów mowy,

-  rozwijanie koordynacji słuchowo - ruchowej,

-  rozwijanie pamięci słownej, koncentracji uwagi, spostrzegawczości,

-  rozwijanie percepcji słuchowej z wykorzystaniem bodźców niewerbalnych i werbalnych.

Materiały do zajęć w...

Data publikacji: 12.04.2021

Cele:

- doskonalenie słuchu fonematycznego;

- ćwiczenia podniebienia miękkiego;

- rozwiązywanie zagadek obrazkowych;

- ćwiczenia usprawniające narządy mowy

Materiały do zajęć w załączniku

Data publikacji: 08.04.2021

Cele:

-  wzmacnianie mięśni artykulatorów;

- wypowiadanie się na temat ilustracji;

-  wyrabianie umiejętności poprawnej mowy;

- powtarzanie krótkich rymowanek;

- rozwiązywanie zagadek

Materiały do ćwiczeń w Załączniku nr 1

Data publikacji: 07.04.2021

Cele:

- ćwiczenia oddechowe;

- utrwalenie położenia narządów artykulacyjnych przy realizacji odpowiednich głosek;

- wdrażanie dziecka do starannej mowy w stopniu jak najlepszym;

-  utrwalenie nazw kolorów;

- dostrzeganie rytmu w ciągu, kontynuowanie go

...

Data publikacji: 20.04.2020

Cele:

- rozróżnianie dźwięków;

- ćwiczenia usprawniające narządy mowy;

- rozwijanie słuchu fonetycznego;

- wyrabianie umiejętności poprawnej mowy

1. Ćwiczenia słuchowe – z podziałem dla dzieci młodszych i starszych – Załącznik nr 1.

2. Ćwiczenia...

Data publikacji: 14.04.2020

Cele:

- wzmacnianie mięśni artykulatorów;

- ćwiczenia oddechowe połączone z wypowiadaniem słów;

- wzbogacanie słownictwa dziecka;

- rozwijanie analizatora słuchowego i wzrokowego;

- utrwalenie nazw kolorów.

  1. Ćwiczenia logopedyczne języka:
  2. ...
Data publikacji: 06.04.2020

Cele:

- wzmacnianie mięśni artykulatorów;

- rozróżnianie dźwięków;

- rozwijanie umiejętności płynnego mówienia;

- doskonalenie pamięci

 

  1. Bajka logopedyczna „Urodziny” - https://www.youtube.com/
  2. ...
Data publikacji: 30.03.2020

Cele:

- wzmacnianie artykulatorów;

- ćwiczenia oddechowe;

- rozróżnianie dźwięków;

- nazywanie kolorów;

- rozwijanie spostrzegawczości

 

  1. Ćwiczenia oddechowe: 

- https://...