Zajęcia logopedyczne

Data publikacji: 20.04.2020

Cele:

- rozróżnianie dźwięków;

- ćwiczenia usprawniające narządy mowy;

- rozwijanie słuchu fonetycznego;

- wyrabianie umiejętności poprawnej mowy

1. Ćwiczenia słuchowe – z podziałem dla dzieci młodszych i starszych – Załącznik nr 1.

2. Ćwiczenia...

Data publikacji: 14.04.2020

Cele:

- wzmacnianie mięśni artykulatorów;

- ćwiczenia oddechowe połączone z wypowiadaniem słów;

- wzbogacanie słownictwa dziecka;

- rozwijanie analizatora słuchowego i wzrokowego;

- utrwalenie nazw kolorów.

  1. Ćwiczenia logopedyczne języka:
  2. ...
Data publikacji: 06.04.2020

Cele:

- wzmacnianie mięśni artykulatorów;

- rozróżnianie dźwięków;

- rozwijanie umiejętności płynnego mówienia;

- doskonalenie pamięci

 

  1. Bajka logopedyczna „Urodziny” - https://www.youtube.com/
  2. ...
Data publikacji: 30.03.2020

Cele:

- wzmacnianie artykulatorów;

- ćwiczenia oddechowe;

- rozróżnianie dźwięków;

- nazywanie kolorów;

- rozwijanie spostrzegawczości

 

  1. Ćwiczenia oddechowe: 

- https://www....