Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Data publikacji: 12.04.2021

Cele:
- wzbogacanie wiedzy na temat uczuć i emocji
- zapoznanie z wybranymi sposobami radzenia sobie ze smutkiem

 

 1. Zabawa z gestem „Smutny miś”

Dziecko ilustruje ruchem rymowankę recytowaną przez rodzica. Mogą...

Data publikacji: 09.04.2021

Cele:
- kształtowanie umiejętności komunikacyjnych
- rozwijanie słuchania i rozumienia czytanego tekstu

 1. Wysłuchanie opowiadania „Dzień wesołego balonika” Agnieszki Borowieckiej (załącznik- opowiadanie)

Rozmowa...

Data publikacji: 05.04.2021

Cele:
- rozwijanie logicznego myślenia
- nazywanie emocji

 

 1. Zabawa rozwijająca logiczne myślenie „Co się mogło stać?”

Rodzic umieszcza na stole obrazek chłopca. Dziecko zastanawia się co chłopiec czuje. Następnie próbuje...

Data publikacji: 27.04.2020

Cele:
- rozwijanie umiejętności opowiadania o swoich emocjach
- motywowanie do twórczej ekspresji plastycznej
 

 1. Słuchanie piosenki „Radość życia” z płyty „Piosenki z charakterem” (sł. Agnieszka Kornacka, muz. Miłosz Konarski)
  (Utwór
 2. ...
Data publikacji: 20.04.2020

Temat: Co się mogło stać?
Cele:
- rozwijanie logicznego myślenia
- nazywanie emocji

 

 1. Zabawa rozwijająca logiczne myślenie „Co się mogło stać?”

Rodzic umieszcza na stole obrazek chłopca...

Data publikacji: 14.04.2020

Temat: Dzień wesołego balonika

Cele:
- kształtowanie umiejętności komunikacyjnych
- rozwijanie słuchania i rozumienia czytanego tekstu

 

 1. Wysłuchanie opowiadania „Dzień wesołego balonika” Agnieszki Borowieckiej
 2. ...
Data publikacji: 06.04.2020

Temat: Czy strach ma wielkie oczy?

Cele:
- radzenie sobie ze strachem
- wskazanie konstruktywnych sposobów radzenia sobie z lękiem

 

 1. Słuchanie wiersza i rozmowa inspirowana treścią „Strach ma wielkie oczy” Anny
 2. ...
Data publikacji: 30.03.2020

Temat: Radzimy sobie ze smutkiem

Cele:
- wzbogacanie wiedzy na temat uczuć i emocji
- zapoznanie z wybranymi sposobami radzenia sobie ze smutkiem
 

 1. Zabawa z gestem „Smutny miś”

Dziecko...