Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Data publikacji: 27.04.2020

Cele:
- rozwijanie umiejętności opowiadania o swoich emocjach
- motywowanie do twórczej ekspresji plastycznej
 

  1. Słuchanie piosenki „Radość życia” z płyty „Piosenki z charakterem” (sł. Agnieszka Kornacka, muz. Miłosz Konarski)
    (Utwór
  2. ...
Data publikacji: 20.04.2020

Temat: Co się mogło stać?
Cele:
- rozwijanie logicznego myślenia
- nazywanie emocji

 

  1. Zabawa rozwijająca logiczne myślenie „Co się mogło stać?”

Rodzic umieszcza na stole obrazek chłopca....

Data publikacji: 14.04.2020

Temat: Dzień wesołego balonika

Cele:
- kształtowanie umiejętności komunikacyjnych
- rozwijanie słuchania i rozumienia czytanego tekstu

 

  1. Wysłuchanie opowiadania „Dzień wesołego balonika” Agnieszki Borowieckiej
  2. ...
Data publikacji: 06.04.2020

Temat: Czy strach ma wielkie oczy?

Cele:
- radzenie sobie ze strachem
- wskazanie konstruktywnych sposobów radzenia sobie z lękiem

 

  1. Słuchanie wiersza i rozmowa inspirowana treścią „Strach ma wielkie oczy” Anny
  2. ...
Data publikacji: 30.03.2020

Temat: Radzimy sobie ze smutkiem

Cele:
- wzbogacanie wiedzy na temat uczuć i emocji
- zapoznanie z wybranymi sposobami radzenia sobie ze smutkiem
 

  1. Zabawa z gestem „Smutny miś”

Dziecko...