Rok szkolny 2021/2022

27 Sierpień

Rodziców (prawnych opiekunów) prosimy o pobranie ze strony internetowej przedszkola w zakładce "Dla Rodziców", wypełnienie i dostarczenie do placówki:

- Deklaracji o korzystaniu z usług przedszkola,

- Deklaracji Rodziców w związku z COVID-19 (do druku),

- Deklaracji dotyczącej adresu zamieszkania,

- Upoważnienie do odbioru dziecka.