Diagnoza potrzeb edukacyjnych i rozwojowych

11 Lipiec

Opracowano na potrzeby opracowania Wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego