Babcine konfitury

27 Kwiecień

Cele:

- doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów

- rozwijanie logicznego myślenia,

 

Pomoce dydaktyczne do zadania:

Ilustracje owoców, ilustracje słoiczków zał.1

Wykonanie zadanie i rozłożenie na macie zał.2

Mata do kodowania zał.3

Warunek do owoców zał.4

Kolorowe kartki ( 10 kolorów po 10 sztuk)

 

Przebieg zajęcia:

Rodzic rozkłada ilustracje owoców, dziecko tworzy z nich zbiory. W dalszej części na macie do kodowania rodzic/dziecko  rozkłada słoiczki z nazwą konfitury, zadaniem dziecka jest właściwe dobranie owoców do słoiczka i ułożenie ich dookoła niego.  

Wykorzystując emblematy owoców na macie do kodowania układamy owoce spełniając podany warunek.

W kolejnej części zajęć dziecko układa sudoku  na macie do kodowania wykorzystując kolorowych kartek

Sudoku układamy spełniając warunek, że żaden kolor nie może się powtórzyć ani w poziomie ani w pionie ( dzieci będą wiedziały jak wykonać to zadanie)