Aktualności

Podsumowanie pracy dydaktyczno - wychowawczej w II semestrze

30 Czerwiec

Praca wychowawcza – dydaktyczno w II półroczu we wszystkich grupach obejmowała realizację treści zawartych w „Podstawie programowej wychowania przedszkolnego”             z uwzględnieniem zadań  z Koncepcji pracy tj.

1. Przedszkolak badaczem i odkrywcą.

2. Jak uspołecznić dzieci przedszkolne ?

oraz treści zawartych w Programie wychowania przedszkolnego „Wokół przedszkola” Mac Edukacja. W dalszym ciągu kontynuowano więc realizację powyższych zadań.

W poszczególnych grupach działania edukacyjne obejmowały wszystkie obszary: fizyczny, emocjonalny, poznawczy,  społeczny i podobnie jak w I półroczu uwzględnione były różnorodne metody i formy pracy z dzieckiem. Systematycznie odbywały się w grupach zajęcia z j. angielskiego, co dało bardzo duże...

Zielony Rekord.

29 Kwiecień

29 kwietnia 2021 r. o godz. 11.00 - sadzenie krzewów w ramach Ogólnopolskiej akcji zainicjowanej przez organizacje ekologiczną Dotlenieni.org. wraz z wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renatą Janik.

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Poszukiwacze wiosny" zorganizowanego przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.

Strony