Aktualności

Sadzenie drzew

5 Październik

5 października 2021 r.  - sadzenie drzew i spotkanie z pracownikiem nadleśnictwa. Realizacja zadania z projektu "Z ekologią na Ty". Więcej informacji w zakładce: Nasze przedszkole/Innowacje i projekty/Aktualności

Bezpieczna droga do przedszkola

30 Wrzesień

30 września 2021 r. - pierwsze zajęcie w ramach realizacji III edycji Ogólnopolskiej Akcji Edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców".
Celem akcji jest zachęcanie rodziców do zwiększenia ilości czasu  poświęconego na naukę z dziećmi. Więcej w zakładce: Nasze przedszkole/Innowacje i projekty/Aktualności

Najbardziej efektowny wiatrak

24 Wrzesień

24 września 2021 r. - rozstrzygnięcie Konkursu Plastycznego organizowanego przez Urząd Miasta Kielce "Najbardziej efektowny wiatrak". Praca wykonana przez dzieci 5-, 6-letnie uczęszczające na zajęcia rozwijające uzdolnienia plastyczne w ramach realizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej świadczonej w placówce.

Z ekologią na Ty

6 Wrzesień

W roku szkolnym 2021/2022 bierzemy udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym "Z ekologią naTy". Celem projektu jest:

  • Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.
  • Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
  • Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego,
  • ...

Strony