Kształty i liczby w literaturze - "Wszystko jest matematyką"

W ramach projektu grantowego "Wszystko jest matematyką" przedszkolaki uczestniczyły w zajęciach w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach. Podczas zajęć dzieci poszukiwały kształtów i liczb ukrytych w tekstach literackich oraz w otaczającej ich przestrzeni.