Dzień Dziecka

O święcie najmłodszych nie zapomnieli rodzice oraz ich nauczyciele, którzy z tej okazji zorganizowali wycieczkę do Nadleśnictwa w Chęcinach. Pan leśniczy oprowadził dzieci po ścieżce edukacyjnej, na której zobaczyły bogatą roślinność, miejsca dokarmiania zwierząt (m.in. paśnik) oraz miejsca zimowania zwierząt. Po zajęciach w terenie był czas na swobodną zabawę oraz wspólne biesiadowanie.